12
Ιούλ

IncluPAS

Social Inclusion through Physical Activity and Sport (IncluPAS)

Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ERASMUS + Sports 2021-2023

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως βασικό σκοπό τη συμπερίληψη 250 νέων μεταξύ 14-18 ετών από μη προνομιούχες περιοχές μέσω του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί την τρίτη πόλη κατά σειρά μετά τη Γάνδη και το Βίλνιους που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με τη βοήθεια μιας εφαρμογής για την ενεργοποίηση και δικτύωση νέων της ομάδας στόχου με έμφαση σε κοινότητες προσφυγικού πληθυσμού.

Το Έργο αυτό αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ της ΜΑΘ, του Δήμου Γάνδης (Βέλγιο), του Ινστιτούτου VIDC (Αυστρία), του Πανεπιστημίου LUNEX (Λουξεμβούργο), του Πανεπιστημίου HOWEST (Βέλγιο), του δημόσιου φορέα MySueno (Βέλγιο) και του δημόσιου φορέα Sveikas Miestas (Λιθουανία). Η υλοποίηση στη Θεσσαλονίκη θα διαρκέσει από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022.