ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η
Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. –
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ)

δεσμεύεται :

 

  • να παρέχει όλες τις υπηρεσίες της με γνώμονα πάντοτε την υποβοήθηση της αναπτυξιακής πορείας του Νομού Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας

  • να τηρεί τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις της προς όλες τις κατευθύνσεις (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικό),

  • να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο του προσωπικού και των υπηρεσιών της, ώστε να επιτυγχάνει μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.

  • να τηρεί τη νομοθεσία που άπτεται των δραστηριοτήτων της,

  • να βελτιώνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της προς όφελος των «πελατών», των μετόχων της και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας.

 

 

Η Διοίκηση