ΜΑΘ  ΑΕ  AΟΤΑ

Αναπτυξιακή
Μ
ΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διεθνείς Συνεργασίες

Προγράμματα Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Ένταξης

Τεχνικές  και

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

ThessCityLab

Ποιοί είμαστε

H ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

Η “Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης” αποτελεί Αναπτυξιακό ΟΤΑ του Ν. 4674/2020, με μετόχους τους Δήμους: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ–ΣΥΚΕΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ–ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και τους Φορείς της πόλης: ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και Ε.ΚΕ.Τ.Α. – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

H Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης) είναι Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, που λειτουργεί υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος, ως Οργανισμός της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αστικής Θεσσαλονίκης.

Τεχνική & Συμβουλευτική υποστήριξη

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ, κατέχοντας ευρείας κλίμακας τεχνογνωσία, σε πλήθος τομέων που αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, κατάλληλο έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό και πιστοποιήσεις διαχείρισης έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, δύναται να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες συμβούλου προς τους μετόχους της, τους φορείς της πόλης, τους Δήμους της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και λοιπούς Φορείς της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Κοινωνική Ανθεκτικότητα και Ένταξη

Διαχείριση και Υλοποίηση Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συμμετοχικό Εργαστήριο Οράματος UP2030 με τίτλο «Οραματιζόμαστε την περιοχή του Διοικητηρίου το 2030!»

Την Τρίτη 12 Μαρτίου ολοκληρώθηκε το εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του έργου UP2030 με τίτλο «Οραματιζόμαστε την περιοχή του Διοικητηρίου το 2030!» Μια από...
Διαβάστε Περισσότερα

Χρηματοδοτήσεις