ΜΑΘ  ΑΕ  AΟΤΑ

Αναπτυξιακή
Μ
ΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διεθνείς Συνεργασίες

Προγράμματα Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Ένταξης

Τεχνικές  και

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

ThessCityLab

Ποιοί είμαστε

H ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

Η “Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης” αποτελεί Αναπτυξιακό ΟΤΑ του Ν. 4674/2020, με μετόχους τους Δήμους: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ–ΣΥΚΕΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ–ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και τους Φορείς της πόλης: ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και Ε.ΚΕ.Τ.Α. – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

H Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης) είναι Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, που λειτουργεί υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος, ως Οργανισμός της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αστικής Θεσσαλονίκης.

Τεχνική & Συμβουλευτική υποστήριξη

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ, κατέχοντας ευρείας κλίμακας τεχνογνωσία, σε πλήθος τομέων που αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, κατάλληλο έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό και πιστοποιήσεις διαχείρισης έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, δύναται να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες συμβούλου προς τους μετόχους της, τους φορείς της πόλης, τους Δήμους της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και λοιπούς Φορείς της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Κοινωνική Ανθεκτικότητα και Ένταξη

Διαχείριση και Υλοποίηση Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

MED PEARLS: Η Μεσόγειος ως ένας καινοτόμος, ενιαίος και μοναδικός προορισμός ήπιου τουρισμού

H ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ υποστήριξε τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τουρισμού στην υλοποίηση και επιτυχημένη ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου MED...
Διαβάστε Περισσότερα

UPCAST – Συστατικά ενιαίας πλατφόρμας για ασφαλή, δίκαιη, διαλειτουργική ανταλλαγή δεδομένων

Η ευρωπαϊκή πολιτική για μια δίκαιη οικονομία δεδομένων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο όλων των στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα δεδομένα έχουν γίνει ένας ουσιώδης...
Διαβάστε Περισσότερα

Χρηματοδοτήσεις