ΜΑΘ  ΑΕ  AΟΤΑ

Αναπτυξιακή
Μ
ΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Διεθνείς Συνεργασίες

Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες

Τεχνικές  και

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

ThessCityLab

H Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης) αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία των Οργανισμών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αστικής Θεσσαλονίκης.

Τεχνική & Συμβουλευτική υποστήριξη

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, κατέχοντας ευρείας κλίμακας τεχνογνωσία, σε πλήθος τομέων που αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, κατάλληλο έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό και πιστοποιήσεις διαχείρισης έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, δύναται να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες συμβούλου προς τους μετόχους της, τους φορείς της πόλης, τους Δήμους της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια.

Ποιοι Είμαστε

Η “Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης” αποτελεί Αναπτυξιακό ΟΤΑ του Ν. 4674/2020, με μετόχους τους Δήμους: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ–ΣΥΚΕΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ–ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και τους Φορείς της πόλης: ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και Ε.ΚΕ.Τ.Α. – Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

SmartRural Center Θεσσαλονίκης

SmartRural Center Θεσσαλονίκης Άσσηρος, Λαγκαδάς Δομή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Rural...
Διαβάστε Περισσότερα

Smart Rural Entrepreneurship

To Έργο “Smart Rural Entepreneurship” – SMART RURAL υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg V‐Β “Balkan‐Mediterranean 2014‐2020” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό...
Διαβάστε Περισσότερα

URBACT RiCONNECT

To RiConnect είναι ένα δίκτυο 8 μητροπόλεων που στοχεύουν στην επανεξέταση, τη μετατροπή και την ενσωμάτωση υποδομών κινητικότητας προκειμένου να επανασυνδεθούν οι άνθρωποι, οι γειτονιές,...
Διαβάστε Περισσότερα

Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες

Το έργο TECH_it

        Σχετικά με το εργο TECH-it αναφέρεται: Η ΜΑΘ σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «SolidarityNow» (SN) θα πραγματοποίησει το έργο...
Διαβάστε Περισσότερα

Embracin Έργο

ΤΟ ΕΡΓΟ EMBRACIN Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ συμμετέχει στο έργο EMBRACIN. Το έργο “EMBRACIN” προέκυψε από την μικρή αλλά σημαντική εμπειρία του καθηγητή Calò στην Ιταλία,...
Διαβάστε Περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΕΣΠΑ

SocialPARK «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης...
Διαβάστε Περισσότερα

e-Vision με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας) Ακρωνύμιο: e-Όραση

Ταυτότητα Έργου Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής...
Διαβάστε Περισσότερα

Χρηματοδοτήσεις