ΜΑΘ  ΑΕ  AΟΤΑ

Αναπτυξιακή
Μ
ΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διεθνείς Συνεργασίες

Προγράμματα Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Ένταξης

Τεχνικές  και

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

ThessCityLab

Ποιοί είμαστε

H ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

Η “Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης” αποτελεί Αναπτυξιακό ΟΤΑ του Ν. 4674/2020, με μετόχους τους Δήμους: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ–ΣΥΚΕΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ–ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και τους Φορείς της πόλης: ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και Ε.ΚΕ.Τ.Α. – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

H Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης) είναι Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, που λειτουργεί υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος, ως Οργανισμός της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αστικής Θεσσαλονίκης.

Τεχνική & Συμβουλευτική υποστήριξη

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ, κατέχοντας ευρείας κλίμακας τεχνογνωσία, σε πλήθος τομέων που αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, κατάλληλο έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό και πιστοποιήσεις διαχείρισης έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, δύναται να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες συμβούλου προς τους μετόχους της, τους φορείς της πόλης, τους Δήμους της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και λοιπούς Φορείς της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Κοινωνική Ανθεκτικότητα και Ένταξη

“School Plus Tech & BEYOND”

  Σχετικά με το Έργο “School Plus Tech & BEYOND” αναφέρεται: Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής  Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία -Αναπτυξιακός Οργανισμός  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ)...
Διαβάστε Περισσότερα

IncluPAS

Social Inclusion through Physical Activity and Sport (IncluPAS) Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ERASMUS + Sports 2021-2023 Το πρόγραμμα αυτό έχει ως βασικό...
Διαβάστε Περισσότερα

Διαχείριση και Υλοποίηση Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

SmartRural Center Θεσσαλονίκης

SmartRural Center Θεσσαλονίκης Άσσηρος, Λαγκαδάς Δομή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Rural...
Διαβάστε Περισσότερα

Χρηματοδοτήσεις