ΜΑΘ  ΑΕ  AΟΤΑ

Αναπτυξιακή
Μ
ΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαχείριση & Υλοποίηση Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διεθνείς Συνεργασίες

Προγράμματα Κοινωνικής Ανθεκτικότητας & Ένταξης

Τεχνικές  και

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

ThessCityLab

H Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης) αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία των Οργανισμών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αστικής Θεσσαλονίκης.

Τεχνική & Συμβουλευτική υποστήριξη

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, κατέχοντας ευρείας κλίμακας τεχνογνωσία, σε πλήθος τομέων που αφορούν στην ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, κατάλληλο έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό και πιστοποιήσεις διαχείρισης έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, δύναται να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες συμβούλου προς τους μετόχους της, τους φορείς της πόλης, τους Δήμους της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια.

Ποιοι Είμαστε

Η “Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης” αποτελεί Αναπτυξιακό ΟΤΑ του Ν. 4674/2020, με μετόχους τους Δήμους: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ–ΣΥΚΕΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ–ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, και τους Φορείς της πόλης: ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας και Ε.ΚΕ.Τ.Α. – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Κοινωνική Ανθεκτικότητα και Ένταξη

IncluPAS

Social Inclusion through Physical Activity and Sport (IncluPAS) Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ERASMUS + Sports 2021-2023 Το πρόγραμμα αυτό έχει ως βασικό...
Διαβάστε Περισσότερα

HELIOS

Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection (HELIOS) Χρηματοδοτούμενο από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME) Το...
Διαβάστε Περισσότερα

Διαχείριση και Υλοποίηση Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης

SmartRural Center Θεσσαλονίκης

SmartRural Center Θεσσαλονίκης Άσσηρος, Λαγκαδάς Δομή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Rural...
Διαβάστε Περισσότερα

Smart Rural Entrepreneurship

To Έργο “Smart Rural Entepreneurship” – SMART RURAL υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg V‐Β “Balkan‐Mediterranean 2014‐2020” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό...
Διαβάστε Περισσότερα

Χρηματοδοτήσεις