Στεγαστική Πολιτική

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ υποστηρίζει τον Δήμο Θεσσαλονίκης στον συμμετοχικό σχεδιασμό σχεδίου δράσης για την προώθηση της κοινωνικής και της οικονομικά προσιτής κατοικίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής για την καταπολέμηση της αστεγίας. Το σχέδιο δράσης προβλέπει τη δημιουργία ενός Φορέα παροχής Κοινωνικής και Προσιτής Κατοικίας, ο οποίος θα διαχειρίζεται αναξιοποίητο κτιριακό απόθεμα, δημοτικό και ιδιωτικό, και θα παρέχει κοινωνική και οικονομικά προσιτή κατοικία με κοινωνικά κριτήρια.

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού υποστηρίζεται από το δίκτυο URBACT ROOF της ΕΕ. Το Δίκτυο Σχεδιασμού Δράσης ROOF επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της αστεγίας μέσω καινοτόμων λύσεων στέγασης. Το έργο αποτελεί συνεργασία μεταξύ 9 πόλεων: της Γάνδης (κύριος εταίρος), της Μπράγκα (PT), της Γλασκώβης (Ηνωμένο Βασίλειο), του Πόζναν (PL), της Λιέγης (BE), της Τιμισοάρα (RO), της Θεσσαλονίκης (EL) και της Τουλούζης (FR). Οι πόλεις θα συγκρίνουν τις βέλτιστες πρακτικές τους ως προς δύο βασικούς στόχους:

1. την συγκέντρωση ακριβή δεδομένα σχετικά με την έλλειψη στέγασης στην πόλη τους.

2. την μετάβαση από τη διαχείριση της αστεγίας στην καταπολέμηση της χρησιμοποιώντας το Housing First και το Housing Led ως μοντέλο καθοδήγησης.

Για τη Θεσσαλονίκη μία από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για την καταπολέμηση της αστεγίας και τη διασφάλιση του δικαιώματος στέγασης είναι η εστίαση στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή κατοικία και η παροχή καινοτόμων λύσεων στέγασης για την καταπολέμηση του αποκλεισμού.

Προκειμένου να υποστηρίξει το σχεδιασμό πολιτικής βάσει στοιχείων, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ανέθεσε μια μελέτη για την κοινωνική και προσιτή κατοικία, στην οποία παρατίθενται εντυπωσιακά στοιχεία για την προσφορά και τη ζήτηση κατοικιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μια ανασκόπηση καινοτόμων μοντέλων κατοικιών που μπορούν να εφαρμοστούν στο ελληνικό πλαίσιο.

Ο Φορέα παροχής Κοινωνικής και Προσιτής Κατοικίας θα διαχειριστεί το αναξιοποίητο κτιριακό απόθεμα που θα παραχωρηθεί από τους ιδιοκτήτες του (ΟΤΑ και ιδιώτες) στο φορέα με χαμηλό μίσθωμα και έναντι κινήτρων όπως η πλήρης ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου καθώς και η μακρόχρονη εγγύηση καταβολής του μισθώματος.

Με το σχέδιο δράσης αυτό, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλων μετόχων δήμων επιδιώκει μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά προσιτής κατοικίας, την εισοδηματική ενίσχυση των μικροϊδιοκτητών, την αντιστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης αστικών περιοχών και την αστική αναζωογόνηση, την ενίσχυση του οικοδομικού κλάδου και ταυτόχρονα την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας.