16
Φεβ

“School Plus Tech & BEYOND”

Σχετικά με το Έργο “School Plus Tech & BEYOND” αναφέρεται:

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής  Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία -Αναπτυξιακός Οργανισμός  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ)   σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «SolidarityNow» (SN) πραγματοποίει το έργο «School Plus Tech & BEYOND».  Οι σχετικές πληροφορίες για το έργο:

Χρηματοδότηση: (100 %) από τον Διεθνή Οργανισμό Open Foundation Society Institute, χρηματοδότησης

Επικεφαλής έργου: ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ (Αριθμός σύμβασης: OR2020-82258)

Στόχοι & Περιγραφή του Έργου «School PLUS Tech and BEYOND»:

Αξιοποιώντας την εμπειρία από το 2020, μέσω της συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού SN, υλοποιεί το έργο με τίτλο: «School PLUS Tech and BEYOND». Το πρώτο σκέλος του Έργου έχει ως βάση το Έργο που υλοποιείται με τίτλο «School PLUS Neighborhood», σκοπός του οποίου ήταν η πρόσληψη, εκπαίδευση και κινητοποίηση εθελοντών για να προσφέρουν εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες σε επιλεγμένα σχολεία της πόλης.  Ως συνέχεια του ανωτέρω ο στόχος είναι να μεταφερθεί η τεχνογνωσία της SN σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης μέσω εθελοντών: Το Πρόγραμμα «School PLUS TECH & BEYOND», θα συνεχίσει τη δράση του, ενισχύοντας την ικανότητα της ομάδας εθελοντών που παρέχει μη τυπική εκπαίδευση και ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες στα σχολεία της Θεσσαλονίκης.

Το δεύτερο σκέλος του έργου είναι η συνέχιση του ήδη υπάρχοντος έργου που ονομάζεται “Techit”, στο πλαίσιο του οποίου συνεχίζεται η παροχή μαθημάτων πληροφορικής, η κύρια παροχή υπηρεσιών του έργου “Tech-it”, με την απασχόληση ενός δασκάλου πληροφορικής που θα προσφέρει μαθήματα για δεξιότητες που σχετίζονται με τον υπολογιστή σε εφήβους/ες και νέους/ες (16-25 ετών).

Το τρίτο σκέλος του έργου περιλαμβάνει τη συμβουλευτική εκπαίδευσης και απασχόλησης. Αυτό το τελευταίο σκέλος θα βασιστεί στην υπάρχουσα εμπειρία του SN για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την απασχόληση, προσθέτοντας επίσης το σκέλος του εκπαιδευτικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής.

 Διάρκεια: Έναρξη 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023