12
Ιούλ

HELIOS

Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International Protection (HELIOS)

Χρηματοδοτούμενο από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)

Το πρόγραμμα HELIOS έχει ως σκοπό την προώθηση της ένταξης των επωφελούμενων της διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι διαμένουν σε προσωρινές δομές φιλοξενίας. Η ΜΑΘ μεταξύ άλλων εταίρων δραστηριοποιείται στο εκπαιδευτικό μέρος του Έργου σε συνεργασία με την ΧΑΝΘ και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ βρίσκεται το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ένταξης ILC, ειδικός χώρος για την απασχόληση παιδιών των ωφελούμενων και προσφέρονται υπηρεσίες για τη στήριξη στέγασης και απασχόλησης. Σχετικά με τα μαθήματα ένταξης κάθε κύκλος μαθημάτων έχει διάρκεια 6 μηνών και περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, τον πολιτιστικό προσανατολισμό, τη διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας κι άλλες δεξιότητες.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες της στέγασης προφέρουν στήριξη για ανεξάρτητη στέγαση σε διαμερίσματα με ενοικίαση στ’ όνομά των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους εισφορές για τις δαπάνες ενοικίασης και μετακόμισης και δικτύωση με ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη για ευκαιρίες ατομικής απασχόλησης και ενίσχυση της εργασιακής ετοιμότητας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πρόσβασης σε πιστοποιήσεις σχετικές με την εργασία και της δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες.