14
Φεβ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «σχεδιασμός, ανάπτυξη, τεχνική και γραφιστική υποστήριξη, καθώς και  φιλοξενία της Ιστοσελίδας»

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

 Θεσσαλονίκη, 14/2/2024

Αρ. Πρωτ.: 187

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «σχεδιασμός, ανάπτυξη, τεχνική και γραφιστική υποστήριξη, καθώς και  φιλοξενία της Ιστοσελίδας», που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ-ΑΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “Support to the operationalisation of a Social Rental Agency in Thessaloniki to generate and provide affordable and social housing to vulnerable groups”/FOSI”, που έχει ως στόχο την υποστήριξη του Φορέα Κοινωνικής Μίσθωσης.

Για την Πρόσκληση δείτε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών δείτε εδώ

Για την Αίτηση δείτε εδώ

Για το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς δείτε εδώ