12
Φεβ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Παροχή λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών & εργασιών για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του έτους 2023

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Προς:«SERFIN CONSULTANS IKE»

 Θεσσαλονίκη, 12/2/2024

Αρ. Πρωτ.: 173

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών & εργασιών για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του έτους 2023, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογιστηρίου και χρηματοοικονομικής κατάστασης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και υποστήριξης στατιστικού ανταποκριτή στα θέματα του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπ. Εσωτερικών που άπτονται του έργου του Μ.Π. Παύλου Μελά».

Για την Πρόσκληση δείτε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών δείτε εδώ

Για την Αίτηση δείτε εδώ

Για το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς δείτε εδώ