31
Ιαν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-205594) « Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-205594)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

Πρόσκληση

Εκτιμώμενης αξίας 1.379.032,26 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ΕΣΗΔΗΣ_205594

ή από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος : 205594)

Το πακέτο (ZIP) των Μελετών του Εργου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ :ΣΧΕΔΙΑ ,  και  ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ