9
Μαρ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / «ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» Active Citizens Fund

“ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ”

Χρηματοδότηση από το Active Citizens Fund (90%) Διαρκεια: 18 μηνες

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ)  σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩIΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ» (https://fosterparentsnet.gr/)  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, πρόκειται να αντιμετωπίσει την μεγάλη ανισότητα που βιώνουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα λόγω της παραβίασης των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά προβλέπονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. H ανισότητα οφείλεται στις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, την έλλειψη εποπτείας των ιδρυμάτων, τη μη εφαρμογή των πολιτικών αποϊδρυματοποίησης, την έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις αληθινές συνθήκες που επικρατούν, την μη επαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των εθελοντών στο χώρο της Παιδικής Προστασίας και των εκπαιδευτικών.

Επίσης, το έργο καλείται να αντιμετωπίσει την παραβίαση των δικαιωμάτων των εγκαταλειμμένων, κακοποιημένων, παραμελημένων παιδιών, των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και  των ασυνόδευτων ανηλίκων στην πρόσβαση στην οικογενειακή ζωή, τη ισότιμη συμμετοχή στην κανονική στέγαση και ανατροφή σε οικογενειακό περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στις ίσες ευκαιρίες με τα παιδιά που ζουν προστατευμένα στις φυσικές τους οικογένειες και στη δυνατότητα ομαλής κοινωνικής ένταξης κατά την ενηλικίωση, εξαιτίας της μακροχρόνιας παραμονής τους σε ιδρύματα κλειστής φροντίδας που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 7 έτη, αντί της ανατροφής του σε ανάδοχες οικογένειες

Το εταιρικό σχήμα θα οργανώσει δράσεις ενημέρωσης, σεμινάρια επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα για την αναδοχή ανηλίκων στην κλασσική της μορφή αλλά κυρίως στις ευέλικτες μορφές αναδοχής των ανηλίκων αυτών, με την έννοια του αναδόχου (υποστηρικτή – μέντορα) του κάθε παιδιού, με σκοπό να βοηθήσει σε ατομικό υποστηρικτικό επίπεδο την εκπαίδευσή του και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, την κοινωνική του ένταξη και κυρίως τη συναισθηματική του πλαισίωση.