8
Ιαν

Smart Rural – Σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων

SMART RURAL entrepreneurship
Υποστήριξη αγροτικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της υπαίθρο
Σειρά Διαδικτυακών Εργαστήριων

#1 & #2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – ΜΑΘ AAE/OTA, σας προσκαλεί στα  δυο πρώτα Διαδικτυακά Εργαστήρια που θα γίνουν στο πλαίσιο του Έργου SmartRural «Smart Rural Entrepreneurship», που έχει ενταχθεί στο διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής Μεσογείου» (Balkan – Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020». Τα εργαστήρια είναι τα δύο από τα τέσσερα που θα πραγματοποιηθούν συνολικά, με κύριο στόχο την εξοικείωση και διάδοση του Επιχειρηματικού Μοντέλου SmartRural στους ωφελούμενους του Έργου.

Οι δυο διαδικτυακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021, μέσω της  πλατφόρμας Zoom. Το 1ο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ  09:00 και 13:30 και θα έχει ως θέμα την Επιχειρηματική Δραστηριότητα στις Αγροτικές Περιοχές. Το 2ο Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ  15:45 και 19:45 και θα έχει ως θέμα την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στις Αγροτικές Περιοχές.

Για να εγγραφείτε στο 1o Εργαστήριο επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/webinar/register/WN_dlgOYtyESOmNo4Eeo4M2pA

Για να εγγραφείτε στο 2o Εργαστήριο επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/webinar/register/WN_OJavWg8gThilSjcXFy3mrg

Δείτε εδώ το πρόγραμμα: Πρόγραμμα 1ου και 2ου Εργαστηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε:
την ιστοσελίδα του Έργου SmartRural https://smartrural.eu/
την ιστοσελίδα του έργου στον ιστότοπο της ΜΑΘ: https://*.mdat.gr/2020/12/29/smart-rural-entrepreneurship/