31
Δεκ

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης, 2020-2021

Μια ακόμα αναπτυξιακή χρονιά έκλεισε για την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ ΟΤΑ). Η ΜΑΘ ΑΑΕ ΟΤΑ, αποτελεί Αναπτυξιακό Μηχανισμό στήριξης των ΟΤΑ και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, σε τοπικό και ευρύτερο χωρικό επίπεδο, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων, σχεδίων και δράσεων τοπικού, διαδημοτικού και υπερτοπικού χαρακτήρα, λειτουργώντας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκαν μια σειρά από σημαντικά έργα και δράσεις, ενώ και το 2021 προβλέπεται να είναι μια χρονιά με δυναμική δραστηριότητα.

Αναλυτικά ανά Διεύθυνση υλοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Α. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προχώρησε στη σύναψη νέων Προγραμματικών Συμβάσεων συνεργασίας με Δήμους μετόχους της και άλλους φορείς, μεταξύ άλλων, με τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Ωραιοκάστρου, Λαγκαδά, το Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης κ.ά., για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτών των συμβάσεων η Εταιρεία ωρίμασε έργα κλίμακας, με εκπόνηση μελετών, υποστήριξη φορέων στην έκδοση εγκρίσεων & αδειοδοτήσεων και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, με στόχευση τη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών, ωριμάζοντας έργα που σχετίζονται με τη δημιουργία πρότυπων δημοτικών προνοιακών υποδομών, την ανάπλαση τοπικών χώρων πρασίνου, τον ανασχεδιασμό και πρασινισμό σημαντικών αστικών αξόνων, την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων, το βιοκλιματικό ανασχεδιασμό κτηρίων εκπαίδευσης & περιβάλλοντος χώρου των, την αποκατάσταση μνημείων και διατηρητέων κτισμάτων, την ανάδειξη ιστορικών τεκμηρίων, την αποτίμηση στατικής επάρκειας δημοσίων κτηρίων, την ανακαίνιση κτηριακών υποδομών κ.ά. Ταυτόχρονα, ανέλαβε την επίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργων, δημόσιων φορέων που δεν καλύπτουν την απαιτούμενη Τεχνική Επάρκεια.

Εντός του έτους, μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με χρηματοδότηση του ΠΔΕ, η ωρίμανση έργων του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά, με τη ΜΑΘ ως Σύμβουλο Υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, για την Α΄ Φάση ενός εμβληματικού και σημαντικού σχεδίου, με απόδοση σε κοινή χρήση του πρώην στρατοπέδου, αναδεικνύοντας σταδιακά το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά σε βιώσιμο πόλο έλξης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με την απορρόφηση κονδυλίων του ΕΠΑνΕΚ και του Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση κατασκευής, η οποία αναμένεται στις αρχές του 2021.

Β. Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργασιών

Μέσα στο έτος 2020, η Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργασιών προχώρησε σε υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζουν την πόλη σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας και προσβασιμότητας. Συγκεκριμένα, μέσω των έργων DESTI SMART και URBACT RiCONNECT, διερεύνησε πολιτικές και στρατηγικά σχέδια δράσης που συνδυάζουν την προώθηση της μετακίνησης χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος με τα θέματα του «υπεύθυνου τουρισμού» και των αναπλάσεων μητροπολιτικής κλίμακας.

Με μια σειρά έργων, και μέσα από συνεργασίες με οργανισμούς υψηλής τεχνογνωσίας και καινοτομίας, η Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργασιών μελετά την ανάπτυξη ευφυών εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών που υποστηρίζουν την εξυπηρέτηση πολιτών, διευκολύνοντας κυρίως, την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, αλλά και την καλύτερη πρόσβαση μεταναστών και προσφύγων σε βασικές και αναγκαίες υπηρεσίες (έργα SOCIAL PARK, e-VISION, REBUILD).

Μέσω προγραμμάτων διακρατικής – διασυνοριακής συνεργασίας (Interreg), υλοποιήθηκαν δράσεις και έργα υποστήριξης τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης (Smart Rural Entrepreneurship και SmartRural Center Θεσσαλονίκης).

Γ. Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών

Η ΜΑΘ, σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM), το Open Society Foundation, τη ΧΑΝΘ, το SOLIDARITY Now, το Δήμο Θεσσαλονίκης κ.α., μέσα από τις στρατηγικές προτεραιότητες της διεύθυνσής της για το 2020, σχεδίασαν και υλοποίησαν προγράμματα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για ομάδες – στόχοι που λόγω συνθηκών δεν μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες και κατά συνέπεια διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα χωρίς στέγη, άτομα με υψηλό κίνδυνο αστεγίας, ασυνόδευτα ανήλικα κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν το 2020:

URBACT III, ROOF: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέθεσε στη ΜΑΘ τον συντονισμό του προγράμματος URBACT III ROOF, συντονισμό της τοπικής ομάδας (ULG) τη συντάξει Σχέδιου Δράσης της Πόλης για την εξάλειψη της αστεγίας και τη δημιουργία αποθέματος προσιτής κατοικίας.

Τεχνική Βοήθεια προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης – Υποστήριξη της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη Προσφύγων & Μεταναστών. Ενδεικτικά: μελέτη σχετικά με την προσιτή/ κοινωνική κατοικία,  συμβουλευτική στην απασχόληση, προσέγγιση τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας, υποστήριξη σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, «Υποστήριξη γυναικών και ζευγαριού σε μετά τη γέννηση μωρών υπηρεσίες», εκπόνηση «Σχέδιου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων στη Θεσσαλονίκη», υποστήριξη σε υπηρεσίες παροχής ψυχοκοινωνικής βοήθειας από διερμηνείς, εκπαίδευση στελεχών και διερμηνέων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας, Δράσεις /ενημερωτικές συναντήσεις κ.α..

IOMHELIOS Education, Provision of Integration Courses to Beneficiaries of International Protection: Προώθηση της ένταξης των Προσφύγων, Μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, οι οποίοι διαμένουν σε προσωρινές δομές φιλοξενίας, μέσω δράσεων: εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, Στήριξη στέγασης, στήριξη της απασχόλησης, Ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων υποδοχής

Embracing: Ενίσχυση της Ένταξης των Μεταναστών, με την Ανταπόκριση των Πολιτών στην Ευρώπη.

Το έργο αποτελεί το σημείο εκκίνησης για συνεργασία με στόχο τη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου τοπικών αρχών που προτίθεται να οικοδομήσει, να βελτιώσει και να εκμεταλλευτεί την αξία από τη βάση προς την κορυφή και τις πρωτοβουλίες των πολιτών για την ένταξη των μεταναστών. Οι δράσεις αποσκοπούν στην πρόσβαση σε υπάρχοντα δίκτυα και πλατφόρμες για να μοιραστούν και να επεκταθούν σε αυτήν την εμπειρία, μοντέλο ολοκλήρωσης

OSF – Σχολείο Συν Γειτονιές: Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για Νέους και Εφήβους Πρόσφυγες

Αποτελέσματα 2020, με αριθμούς μέσα από τις δράσεις ένταξης

  • 250 Πρόσφυγες εντάχθηκαν σε Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας
  • 400 ωφελούμενοι/ες υποστηρίχθηκαν στην Απασχόληση
  • 36 ωφελούμενοι/ες υποστηρίχθηκαν ατομική για Επιχειρηματικότητα
  • Περισσότερα από 50 άτομα τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας
  • Υπεβλήθησαν 667 Φορολογικές Δηλώσεις
  • Υπεβλήθησαν 26 δηλώσεις για το Επίδομα Εργαζομένων στον Τουρισμό (πρόσφυγες εργαζόμενοι/ες στον τουριστικό τομέα)
  • Συντάχθηκε 1 επιχειρηματικό σχέδιο για Χρηματοδότηση

Οι στόχοι των μετόχων και της διοίκησης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για το 2021 

Έως τις αρχές του 2021, η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ θα μετεξελιχθεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό διευρύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξελίσσει τις δυνατότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών της, με τη θεσμοθέτηση του ρόλου της Αναθέτουσας Αρχής και του Οργανισμού δημοσίου συμφέροντος, που καλείται να υπηρετήσει η Εταιρεία, υποστηρίζοντας μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων όλους του Φορείς του Δημοσίου που χρήζουν Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Αποτέλεσμα της επιτυχούς έκβασης Α’ Φάσης ωρίμανση έργων του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην στρατοπέδου) Παύλου Μελά, αποτέλεσε η επέκταση χρηματοδότησης της ΜΑΘ με συμπληρωματικούς πόρους του ΠΔΕ, με πρωτοβουλία του ΥΠΠΟΑ και του Δήμου Παύλου Μελά, για την υλοποίηση της Β΄ Φάσης του έργου. Σε αυτή τη φάση, με σύμβαση μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Παύλου Μελά, της ΜΟΔ Α.Ε. και της ΜΑΘ, που αναμένεται να υπογραφεί τον Ιανουάριο του 2021, η εταιρεία αναλαμβάνει το ρόλο του Φορέα υλοποίησης, τόσο για τη μελετητική ωρίμανση αποκατάστασης και επανάχρησης κτηριακού αποθέματος του ΜΠΠΜ, όσο και για την επίβλεψη της αποκατάστασης του κτηρίου Α2 και της επανάχρησής του για τη στέγαση αφενός του Δημαρχείου/Δημοτικών Υπηρεσιών και αφετέρου της Μόνιμης Έκθεσης για την Εθνική Αντίσταση.

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, μέσω της Δ/νσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργασιών, και σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς της πόλης, υποστηρίζει την καινοτόμα επιχειρηματικότητα συμβάλλοντος στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος καινοτομίας και γνώσης. Κατά το επόμενο διάστημα, η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ θα συγκροτήσει το Innovative Design Cluster, ως Φορέας Αρωγός του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας επιχειρήσεων των κλάδων του Design, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, της ΓΓΕΤ.

Μία σημαντική επόμενη πρόκληση για την Δ/νση αλλά και συνολικά για την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, είναι η ένταξη έργων και δράσεων στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European GreenDeal), που αποτελεί τον χάρτη πορείας της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Στόχος είναι να μετατραπούν, και για την Θεσσαλονίκη, οι κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες, σε όλους τους τομείς πολιτικής, και για όλους, σε μια βιώσιμη, πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.

Σε ότι αφορά τη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών το 2021 θα συνεχιστεί η υλοποίηση των ανωτέρω καθώς και σε άμεση προτεραιότητα η λειτουργία της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Δήμο Θεσσαλονίκης» που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Δήμο Θεσσαλονίκης η οποία, θα φιλοξενήσει 20 (είκοσι) ασυνόδευτους ανήλικους (άρρενες), ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Το 2021 προβλέπεται να είναι μια χρονιά ορόσημο για τη ΜΑΘ, καθώς θα δώσει ώθηση και νέα δυναμική στην κατάθεση και υλοποίηση προγραμμάτων προς όφελος των πολιτών των Φορέων που συμμετέχουν.