27
Οκτ

SOS CLIMATE WATERFRONT

SOSCLIMATEWATERFRONT
Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience to face Climate Change

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ εντάχθηκε, ως εταίρος, στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο με τίτλο: «Linking Research and Innovation on Waterfront through Technology for Excellence of Resilience to face Climate Change – ακρωνύμιο SOSCLIMATEWATERFRONT (ενταγμένο στo πρόγραμμα HORIZON2020 – Marie Curie-MSCA-RISE-2018 – 823901).

Το SOS Climate Waterfront είναι ένα διεπιστημονικό έργο που στοχεύει να μελετήσει τα αστικά υδάτινα μέτωπα  στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το έργο επιχειρεί να επεξεργαστεί και να διαδώσει στην επιστημονική κοινότητα, εργαλεία περιβαλλοντικού χωρικού σχεδιασμού που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των  μελλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση και τον περιορισμό των επιπτώσεων, από επερχόμενες φυσικές καταστροφές, στο τεχνικό και φυσικό περιβάλλον των σύγχρονων πόλεων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι παλίρροιες, οι καταιγίδες και οι πλημμύρες αυξάνουν την ευπάθεια των αστικών παράκτιων περιοχών. Το SOS CLIMATE WATERFRONT συγκεντρώνει επιστήμονες από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια αλλά και δήμους, φορείς και πολίτες, επιδιώκοντας την ανάπτυξη λύσεων για την προσαρμογή και καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το δίκτυο των φορέων που συμμετέχουν στο έργο «SOSCLIMATEWATERFRONT» θα επιχειρήσει την καινοτόμα παραγωγή γνώσης και τη διεπιστημονική συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω δράσεων που φιλοξενούνται διαδοχικά από τους εταίρους του έργου. Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις δράσεις θα έχουν την ευκαιρία να έρχονται σε επαφή με την εκάστοτε τοπική κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους επιστημονικούς φορείς. Οι δράσεις που θα διεξαχθούν καθ’όλη τη διάρκεια του έργου αφορούν τόσο σε επιστημονικές συναντήσεις όσο και σε εντατικά εργαστήρια σχεδιασμού, συμπόσια, εκθέσεις και εκδόσεις.

Τα αποτελέσματα των δράσεων θα δημοσιοποιούνται σε μέσα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσβάσιμες από ευρύτερα ακροατήρια, τοπικά και παγκόσμια, με στόχο τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου και την αξιοποίησή τους από τους ενδιαφερόμενους φορείς έρευνας και ανάπτυξης πολιτικών.

Εργαστήριο σχεδιασμού στη Λισαβόνα 3-31 Μαρτίου 2019. Δείτε περισσότερα εδώ

Εργαστήριο σχεδιασμού στο Gdansk 1-30 Ιουνίου 2019. Δείτε περισσότερα εδώ

Στο εταιρικό σχήμα του έργου «SOSCLIMATEWATERFRONT» συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Lusofona της Λισσαβόνας, το Πολυτεχνείο του Gdansk, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., η Δημοτική Αρχή του Gdansk, η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια FUNDACJA RIVER CITIES PLATFORM, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο INTERCULT και εταιρεία συμβούλων CPONH της Ολλανδίας.Περισσότερες πληροφορίες

Μάθετε περισσότερα για το έργο στο http://sosclimatewaterfront.eu/

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου

Εργαστήριο SOS CLIMATE WATERFRONT, Λισαβόνα, 3-31 Μαρτίου 2019

Εργαστήριο SOS CLIMATE WATERFRONT, Gdansk, 1-30 Ιουνίου 2019