23
Σεπ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΜΑΘ AΑΕ/ΟΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 10”   
 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1 , 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065- ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ : Α.Δ.Μ-Θ 23 

 

 

 

 Θεσσαλονίκη 19/9/2019

Αριθ. Πρωτ. 313

 

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ της ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ που είναι (με σειρά ποσοστού συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο) :

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (52,32%)
 2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ (9,49%)
 3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (6,52%)
 4. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (5,46%)
 5. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (3,96%)
 6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ NOESIS (3,91%)
 7. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (3,91%)
 8. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (3,39%)
 9. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ (3,08%)
 10. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΘ (2,63%)
 11. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (2,18%)
 12. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1,31%)
 13. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ (0,75%)
 14. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ (0,52%)
 15. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (0,40%)
 16. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (0,18%)

 

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της, που βρίσκονται στην Διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συσκέψεων της εταιρείας, 1ος όροφος γραφείο 105Α -Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 17/10/2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15.00 μμ. για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Ενημέρωση για την πορεία της Εταιρείας και λήψη απόφασης για την περαιτέρω ανάπτυξη της.
 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για την χρήση 2019

 Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν το αποδεικτικό κατοχής των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

 

Οι Μέτοχοι (ΟΤΑ, Οργανισμοί και λοιποί Φορείς) εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δια του Νομίμου εκπροσώπου τους ή δια εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου ειδικά για τα την εκπροσώπηση αυτή.

 

Με εντολή του Δ.Σ.

 

  

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργία Ρανέλλα