10
Ιούλ

Συνάντηση Υπηρεσιών ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και Δήμου Παύλου Μελά

 

 

 

 


Κλιμάκιο της Αναπτυξιακής ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ)  αποτελούμενο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χ. Καλογήρου και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της, Ι. Κανδυλιάρη, Δ. Γκατζώνη, Α. Βαλταδώρο και Ν. Ξηροφώτο, παρέδωσε την Τρίτη, 9 Ιουλίου, στον Δήμο Παύλου Μελά τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Απόδοση σε Κοινή Χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά».

Στη σύσκεψη που διενεργήθηκε στον Δήμο Παύλου Μελά, παρουσία των Αντιδημάρχων του Δήμου κκ Δ. Λαλέ (Τεχνικών Έργων) και Σ. Βάρφη (Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης), με την συμμετοχή στελεχών των Υπηρεσιών του Δήμου κκ Π. Κούρτη, Διευθύντρια Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μ. Παπαδιαμαντή, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών και Α. Αργυρόπουλου, Αν. Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ παρέδωσε στον Δήμο την ολοκληρωμένη Μελέτη Εφαρμογής και τα πλήρη Τεύχη Δημοπράτησης που εκπονήθηκαν από κοινού  από τις Υπηρεσίες του Δήμου και την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, στο πλαίσιο υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο έργο ως ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Κατά την σύσκεψη τα στελέχη της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ δήλωσαν την ειλικρινή ικανοποίηση και χαρά για την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου για τον Δήμο Παύλου Μελά, της ωρίμανσης δηλαδή του μεγαλύτερου σε έκταση και σημασία έργου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ, ο οποίος κατέστη εφικτός με την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου από τον Μηχανισμό Στήριξης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής από τον Μηχανισμό Στήριξης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, η χρηματοδότηση του έργου έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 προβλέποντας τη δημιουργία ενός πόλου πρασίνου, πολιτιστικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κατά την σύσκεψη έγινε ενημέρωση για την πορεία του δεύτερου σκέλους των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προς τον Δήμο Παύλου Μελά και αφορά την εκπόνηση των μελετών για την «Δημιουργική Επανάχρηση Κτηρίου Στρατωνισμού του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά» με στόχο την εγκατάσταση του νέου Δημαρχείου του Δήμου Παύλου καθώς και την δημιουργία μουσειακού χώρου για την Εθνική Αντίσταση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τον ιστορικό τόπο του πρώην Στρατοπέδου.

Ειδικότερα  για το θέμα αυτό, η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ παρουσίασε την ολοκλήρωση μιας πρώτης φάσης εργασιών που αφορούν στην Προμελέτη και Αποτύπωση – Ιστορική Τεκμηρίωση του Κτηρίου Στρατωνισμού (Α2) σε επίπεδο Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Ηλεκτρομηχανολογικής διερεύνησης.

Τονίζεται ότι το έργο της αποκατάστασης και επανάχρησης του ιστορικού κτηρίου έχει επίσης λάβει χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚΕΣΠΑ 2014 – 2020 με πίστωση 2.500.000 ευρώ με όρο την ταχεία μελετητική ωρίμανση την οποία έχει αναλάβει η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με πόρους από το Εθνικό ΠΔΕ.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, από την πλευρά των Αντιδημάρχων του Δήμου εκφράστηκαν οι ευχαριστίες προς την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την ουσιαστική συμβολή στο έργο ενώ ακολούθως, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ εξέφρασε τις ευχαριστίες της Εταιρείας και των στελεχών της για την άψογη και παραγωγική συνεργασία με την Διοίκηση, τις Υπηρεσίες και τα στελέχη του Δήμου για την επιτυχία των στόχων έως αυτό το στάδιο.

Τέλος, από κοινού συμφωνήθηκε, ότι παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε έως σήμερα και η οποία επιτρέπει την άμεση Δημοπράτηση του έργου της Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης του Μητροπολιτικού Πάρκου, υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο που πρέπει να παραχθεί, εντός μικρού χρονικού διαστήματος και ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι κοινές ενέργειες των Υπηρεσιών του Δήμου και της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ ως προς την ολοκλήρωση της προετοιμασίας Δημοπράτησης του Έργου της αποκατάστασης και επανάχρησης του Κτηρίου Στρατωνισμού.


ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ