30
Μαΐ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ»

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Η Αναπτυξιακή της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ/ΑΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ) ανέλαβε το Πρόγραμμα παροχής Τεχνικής Βοήθειας προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Συμπερίληψη των Προσφύγων και των Μεταναστών!

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 300.000 € και χρηματοδοτείται 100% από το Ίδρυμα  «Foundation Open Society Institute (FOSI)». ΛΗΞΗ: 31/07/2021

Το πρόγραμμα αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της υποστήριξης των προσφύγων και μεταναστών μέσα από δράσεις:

 1. Εκπόνηση μελέτης σχετικά με την προσιτή/ κοινωνική κατοικία η οποία θα καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες στέγασης ευπαθών ομάδων. Τίτλος Μελέτης: «Έρευνα / μελέτη για την οικονομικά προσιτή κατοικία
 2.  Δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών, Συμβουλευτική στην Απασχόληση, Προσέγγιση τοπικών επιχειρήσεων, Δικτύωση εργαζομένων και εργοδοτών
 3. Επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Υποστήριξη σε φορολογικά θέματα, υποβολή Φορολογικών δηλώσεων
 4. Εκπαίδευση Συμβούλων Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας από το  Skilllab: Νέο «εργαλείο» αξιολόγησης δεξιοτήτων ευάλωτων ομάδων και  ανάπτυξης προφίλ δεξιοτήτων
 5. Υποστήριξη γυναικών και ζευγαριού σε μετά τη γέννηση μωρών    υπηρεσίες
 6. Εκπόνηση «Σχέδιου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση    ανθρωπιστικών κρίσεων στη Θεσσαλονίκη»
 7. Υποστήριξη σε υπηρεσίες παροχής ψυχοκοινωνικής βοήθειας από  πολιτιστικούς διαμεσολαβητές/ διερμηνείς
 8. Εκπαίδευση διερμηνέων και επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε θέματα  ψυχικής υγείας / BABEL
 9. Υποστήριξη (κάλυψη κόστους επικοινωνίας και έντυπου υλικού) του Δήμου Θεσσαλονίκης και ΣΕΜΠ για εκδηλώσεις και ενημερωτικές εκστρατείες, δράσεις δημοσιότητας/ ευαισθητοποίησης
 10. Δράσεις /ενημερωτικές συναντήσεις στην κοινότητα, δικτύωση με την τοπική κοινωνία (Community engagement activities)
 11. Δράσεις Δικτύωσης