4
Μαρ

REMEDIO // Συνάντηση συνεργασίας ομάδων της πόλης

Τα δίκτυα κινητικότητας ως δημόσιος, βιώσιμος και λειτουργικός αστικός χώρος:

Τα δίκτυα κινητικότητας είναι οι κατεξοχήν δημόσιοι αστικοί τόποι.Τόποι ρευστοί και ταυτόχρονα συμπαγείς, συνδυάζουν τις πολλαπλές ταυτόχρονες ταχύτητες μιας πόλης και αρθρώνουν τις βασικές της λειτουργίες.

Μπορούν οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης να γίνουν οι οικείοι δημόσιοι τόποι όπου η κίνηση ενώνει χωρίς να διαιρεί;

Αυτό το πείραμα δοκιμάζουμε επιχειρώντας τον ολικό επανασχεδιασμό του οδικού άξονα Εθνικής Αντιστάσεως – Βασιλίσσης Όλγας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REMEDIO (REgenerating mixed-use MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions).

Την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019, η ομάδα έργου θα παρουσιάσει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και καλεί τις ομάδες, συλλογικότητες και καλές πρακτικές της πόλης να μεταφέρουν τις δικές τους εμπειρίες.

Σχετικό υλικό
Πρόγραμμα ημέρας
Φόρμα ενημέρωσης
REMEDIO info pack