19
Φεβ

SocialPARK «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού»

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SocialPARK

Συνοπτικά το έργο

Οι περιορισμένοι χώροι στάθμευσης στα αστικά περιβάλλοντα έχουν σοβαρές κοινωνικές και

περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της απώλειας χρόνου και της προκαλούμενης ρύπανσης κατά την αναζήτηση ελεύθερων χώρων στάθμευσης. Η βασική ιδέα του έργου SocialPARK είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος μέσω της ενεργοποίησης ενός οικοσυστήματος που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (πολίτες, εταιρείες ενοικίασης θέσεων στάθμευσης, δημοτικές αρχές), κατά ένα αμοιβαία επωφελή τρόπο. Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών στάθμευσης (parking-as-a-service), η οποία «ενοποιεί» και διαχειρίζεται κεντρικά τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους στάθμευσης που ανήκουν σε πολίτες, επιχειρήσεις (π.χ. super markets ή εταιρείες με ιδιόκτητα υπόγεια γκαράζ), εταιρείες ενοικίασης θέσεων στάθμευσης, δήμους, κ.λπ. Η πληροφορία διαθεσιμότητας των θέσεων στάθμευσης επικοινωνείται είτε με κατάλληλους αυτοματισμούς (χρήση καμερών, αισθητήρων, κ.λπ.) όπου αυτοί υπάρχουν, ή (κυρίως) μέσω πληθοπορισμού από ιδιοκτήτες ή μη των θέσεων στάθμευσης. Βασική συνεισφορά της πλατφόρμας SocialPARK είναι:

(α) η αξιοποίηση συλλογικής γνώσης και παροχή προτάσεων για αποδοτικότερες πολιτικές εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης σε αστικά περιβάλλοντα

(β) η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς πολίτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για τη διευκόλυνση εύρεσης και δέσμευσης θέσεων στάθμευσης καθώς και υπηρεσίας πλοήγησης προς αυτές

(γ) η διαχείριση μαζικών (περιοδικών ή έκτακτων) αιτημάτων στάθμευσης, π.χ. για τις ανάγκες κάποιας εκδήλωσης ή την καθημερινή εξυπηρέτηση των υπαλλήλων μιας εταιρείας,

(δ) η δημιουργία μιας νέας αλυσίδας αξίας (value-chain) που να συνδέεται με υπηρεσίες στάθμευσης και επιβράβευσης συμπεριφορών προς όφελος του συνόλου.

Πανεπιστήμιο Πατρών
ΕΚΕΤΑ
Europcar
Mητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ

 

Επισκεφτείτε τη σελίδα του έργου: https://www.socialpark.upatras.gr/