18
Δεκ

REMEDIO: REgenerating mixed – use MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions” (REMEDIO) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεσογειακής Συνεργασίας MED

Το Έργο: “REgenerating mixed-use MED urbancommunities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions” (REMEDIO) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεσογειακής Συνεργασίας MED” έχει ως αντικείμενο την προώθηση λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα 4 Μεσογειακών πόλεων  (Thessaloniki, Treviso, Lisbon, Split).

Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται από κοινού και ταυτόχρονα στις πόλεις του Προγράμματος αστικές διαδρομές με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο που δημιουργεί προβλήματα στην εσωτερική διασύνδεση της κάθε πόλης και μελετάται η δυνατότητα ρύθμισης του κυκλοφοριακού προβλήματός με καινοτόμες δράσεις με σκοπό την βελτίωση μετακίνησης του κοινού και των εμπορευματικών μεταφορών, στην βάση μέτρων προστασίας της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς των πόλεων οι οποίοι υποστηρίζονται από επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς με εμπειρία στην μελέτη της ποιότητας της ατμόσφαιρας, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στον σχεδιασμό στρατηγικών για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Ειδικότερα στο έργο συμμετέχουν ως Εταίροι οι παρακάτω φορείς :

 1. Regional Agency for Environment Protection in Veneto Region
 2. Municipality of Treviso
 3. Aristotle University of Thessaloniki
 4. Metropolitan Development Agency of Thessaloniki S.A.
 5. Instituto Superior Técnico – Lisbon
 6. Municipality of Loures – Lisbon
 7. University of Seville
 8. City of Split

Όσον αφορά την εταιρικότητα για την πόλη της Θεσσαλονίκης στο Πρόγραμμα συμμετέχει εκτός της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ ως ισότιμος εταίρος με ρόλο Επιστημονικού Φορέα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής.

Επιπλέον η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ έχει θεσμοθετημένη συνεργασία μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με φορείς, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένη και μοναδιαία τεχνογνωσία σε σχέση με το είδος και τις ανάγκες των δράσεων που υλοποιούνται :

 • Την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
 • Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • Την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο έργο ως περιοχή παρέμβασης για την Θεσσαλονίκη έχει οριστεί ο Ανατολικός οριζόντιος άξονας κυκλοφορίας που ορίζεται με αφετηρία το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στο Φοίνικα (στα όρια του Δήμου Καλαμαριάς) και διαπερνώντας την Οδό Εθνικής Αντιστάσεως, τις Λεωφόρους Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου Α’ και την Οδό Μανόλη Ανδρόνικου καταλήγει στην Πλατεία της ΧΑΝΘ.

Πρόσκληση υπογραφής ΠΣ Remedio

Προγραμματική σύμβαση Remedio (PDF)

 

 

Τρόποι συμμετοχής στο πρόγραμμα

 

Ενημερωθείτε για τις δράσεις του “REMEDIO” από την ιστοσελίδα του έργου και το facebook Εάν είστε κάτοικος, εργαζόμενος ή μετακινούμενος του ανατολικού οριζόντιου άξονα, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που υπάρχει διαθέσιμο online.Το ερωτηματολόγιο έχει ολοκληρωθεί. Συμμετέχετε ενεργά στις συζητήσεις, εργαστήρια, δράσεις του προγράμματος και γίνετε μέλος του “REMEDIO ACTION CLUB”