17
Δεκ

DESTI-SMART: Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel

Αναπτυξιακή της ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ), συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στο έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας με τίτλο “DESTI-SMART (“Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel”), που προσβλέπει στην ενίσχυση της Βιώσιμης Κινητικότητας και Προσβασιμότητα και του Τουρισμού και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος  Interreg Europe 2014-2020. 

Το έργο “DESTI-SMART” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Στόχο του έργου αποτελεί η επίτευξη Αποδοτικού Βιώσιμου Τουρισμού με καινοτομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις μεταφορές και σύνθημα  «Βιώσιμη Κινητικότητα, Προσβασιμότητα και Υπεύθυνα Ταξίδια». Το “DESTI-SMART” ουσιαστικά έρχεται να δώσει τη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές δημοφιλών τουριστικών προορισμών, όπου οι υψηλές ροές τουριστικού ρεύματος φέρνουν προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Στο έργο DESTI-SMART εξετάζονται οι άμεσες προτεραιότητες για την αειφορία τουριστικών προορισμών με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα, όπως:

  • Επενδύσεις σε συστήματα μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη μεταστροφή των μετακινουμένων επισκεπτών από ιδιωτικά αυτοκίνητα σε μέσα βιώσιμης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρό-κινητικότητας, ευέλικτων συγκοινωνιών και μαζικών μέσων μεταφοράς
  • Υποδομές και υπηρεσίες διατροπικότητας (intermodality) για τους επισκέπτες, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και κινητές εφαρμογές, λύσεις ‘Κινητικότητα ως Υπηρεσία’ (Mobility as a Service – MaaS) στο τουρισμό
  • Προσβασιμότητα (accessibility) σε τουριστικά αξιοθέατα και τουριστικές υπηρεσίες, προσβάσιμος τουρισμός για όλους (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, επισκέπτες με κινητικά προβλήματα)
  • Εγκαταστάσεις ποδηλασίας και πεζοπορίας για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού ποδηλασίας (Cyclo-Tourism)

Στο εταιρικό σχήμα του έργου DESTI-SMART συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:                                                                                                                                           
Επικεφαλής Εταίρος: H ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (Ελλάδα), Metropolitan Development Agency of Thessaloniki S.A.
Eταίρος 2:  Περιφέρεια Σαρδηνίας (Ιταλία) – Autonomous Region of Sardinia
Eταίρος 3: Οργανισµός Τουρισµού Μπρεµερχάβεν (Γερµανία – Experience Bremerhaven,
Tourism, Marketing and Events Company Ltd.
Εταίρος 4: Οργανισµός Συγκοινωνιών Φουντσάλ Μαδέρα (Πορτογαλία)-Horários do Funchal,
Transportes Públicos S.A.
Εταίρος 5: ∆ήµος Χέηστινγκς (Βρετανία)-Hastings Borough Council
Εταίρος 6: Συµβούλιο της Μαγιόρκα (Ισπανία)-Mallorca Island Council – Environment Department
Εταίρος 7: Σύνδεσµος Πράσινων ∆ιαδροµών (Λετονία) -Latvian Greenways Association
Εταίρος 8: Αναπτυξιακός Οργανισµός της Λίµνης Μπάλατον (Ουγγαρία)-Lake Balaton Development Coordination Agency
Εταίρος 9: Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού Πάφου από την (Κύπρος) Pafos Regional Board of Tourism
Εταίρος 10: Πανεπιστήµιο του Μπόρνµουθ (Βρετανία)- Bournemouth University

         Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website του έργου https://www.interregeurope.eu/desti-smart/