12
Δεκ

e-Vision με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας) Ακρωνύμιο: e-Όραση

Ταυτότητα Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020)
Ημερομηνία Έναρξης: 31 Ιούλ 2018
Διάρκεια: 24 μήνες
Σύνολο Προϋπολογισμού: 666.075 EUR
Προϋπολογισμός  ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.: 90.500 EUR

 

Σύντομη Περιγραφή Έργου:

Το e-Όραση αξιοποιεί τα πρόσφατα εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα της μηχανικής όρασης με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας των ανθρώπων με μειωμένη όραση. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη ανάπτυξη ενός συστήματος υποβοήθησης που θα αναγνωρίζει μέσω οπτικής πληροφορίας τα πρόσωπα και πράγματα που περιβάλλουν το χρήστη. Θα υποστηρίζεται από αισθητήρες κατάλληλα προσαρμοσμένους στα γυαλιά του χρήστη που θα καταγράφουν το οπτικό περιεχόμενο και θα μεταφέρουν ακουστικά μηνύματα. Η αξιολόγηση τους συστήματος θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια 3 πιλοτικών εφαρμογών που θα προσομοιώνουν την αγορά προμηθειών από ένα supermarket, την επίσκεψη στο δημαρχιακό μέγαρο και την επίσκεψη στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης με συμμετοχή σε συναθροίσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έργο http://evision-project.gr/

Εταιρικό σχήμα

  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Εργαστήριο Γνώσης, Πολυμέσων και Κοινωνικών Δικτύων (EKETA) (Συντονιστής Φορέας)
  • Εταιρεία TETRAGON LTD
  • Εταιρεία Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ
  • ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
  • ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑAE/OTA