Κατηγορία

Νέα

3
Σεπ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 9 μηνών, για την κάλυψη θέσης Λογιστή/στριας στη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –...
Διαβάστε Περισσότερα
2
Σεπ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚA ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Της Προσκλήσης ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 276/21-8-2019

Δημοσιοποίηση πίνακα κατάταξης του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 276 / 21-8-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ δείτε...
Διαβάστε Περισσότερα
21
Αυγ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κάλυψη θέσης Σύμβουλου Απασχόλησης στη Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΝΩΝ

Θεσσαλονίκη, 21/8/2019 Αριθμ. Πρωτ: 276   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (δεκαπέντε) 15 μηνών, για την κάλυψη θέσης...
Διαβάστε Περισσότερα
12
Αυγ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή Υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων ολοκλήρωσης του έργου REMEDIO

H ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή προσφοράς για την παροχή «Υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων ολοκλήρωσης του έργου REMEDIO», με πλήρη τίτλο «REgenerating mixed –...
Διαβάστε Περισσότερα
9
Αυγ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Διεθνών Συνεργασιών...
Διαβάστε Περισσότερα
16
Ιούλ

Προκήρυξη για παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο πλαίσιο του έργου SmartRural

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, μέσω...
Διαβάστε Περισσότερα
8
Ιούλ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ Προσκλήσεων ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 194 &195 / 28-6-2019

      Δημοσιοποίηση πινάκων κατάταξης των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 194 &195 / 28-6-2019 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών...
Διαβάστε Περισσότερα