18
Νοέ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ προσωρινού ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για την υπ. αρ. υπ. αρ. πρωτ. 809/16-09-2021 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αναρτάται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

για την επιλογή ενός αναδόχου, για «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης ιστοτόπου προβολής του Innovative Design Cluster» για λογαριασμό της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, διάρκειας έως τη λήξη του έργου ήτοι την 30η Δεκεμβρίου 2022.

Η  ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ δημοσιεύει παρακάτω τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 809/16-09-2021 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 Δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης ΕΔΩ