«Με στόχο να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία αλλά και παρόμοια παραδείγματα στην Ελλάδα όπου δεν έχουμε κοινωνική κατοικία, επισκεφθήκαμε ήδη στο Τορίνο μια ιδιωτική πρωτοβουλία συστέγασης ευάλωτων ομάδων και μια κοινωνική αυλή που δημιουργήθηκε σε μια γειτονιά από το Associazione Pietra Alta» ανέφερε η κ.Σερεμέτη.

Στόχος του έργου, εκτός από την προώθηση και διάδοση των πρωτοβουλιών συστέγασης στην ΕΕ, είναι η ανάπτυξη τοπικών κέντρων εξυπηρέτησης με την ονομασία “Community Hub” ως πυρήνες που διαχειρίζονται οι ένοικοι δομών συστέγασης και οι πολίτες σε συνεργασία με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και τη συγκρότηση κοινοτήτων. Για την προώθηση πρότυπων τοπικών κέντρων μάθησης, θα διεξαχθούν 5 κύκλοι κατάρτισης για ενοίκους δομών συστέγασης, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες και να ηγηθούν των κοινοτήτων και θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή για την κοινότητα συστέγασης, για τη διασύνδεση των Community Hubs της ΕΕ, επιτρέποντάς τους να επικοινωνούν εύκολα και να δικτυώνονται με τις κοινότητές τους.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν και 5 πιλοτικές μελέτες σε πρωτοβουλίες συστέγασης σε 4 χώρες της ΕΕ και επισκέψεις μελέτης στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, για να καταγραφούν καλές πρακτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συστέγαση αντιμετωπίζει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Οι συμμετέχοντες στο έργο είναι, μεταξύ άλλων, άτομα με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο, άτομα Τρίτης Ηλικίας (>65 χρονών) που αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και υγειονομικές προκλήσεις και κοινωνικοί λειτουργοί.