10
Απρ

Ενημερωτική Συνάντηση στο πλαίσιο του έργου DIALOGOS, Erasmus+

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση που συνδιοργάνωσε ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ μαζί με την ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ στο πλαίσιο του έργου DIALOGOS, Erasmus+ με ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενους που μιλούν Γλώσσες Μικρότερης Διάδοσης (Languages of Lesser Diffusion, LLD)  και θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του διερμηνέα/μεταφραστή στις δημόσιες υπηρεσίες. Σκοπός της συνάντησης ήταν να εξοικειωθούν οι ωφελούμενοι με το επάγγελμα και τις αρμοδιότητες του διερμηνέα/μεταφραστή με τη βοήθεια εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου από τον επικεφαλής εταίρο Πανεπιστήμιο της Αλκαλά, Ισπανία.

Το DIALOGOS είναι ένα πρόγραμμα ERASMUS+ που έχει ως στόχο την επιμόρφωση φυσικών ομιλητών Γλωσσών Μικρότερης Διάδοσης (Languages of Lesser Diffusion, LLD) στη διερμηνεία και τη μετάφραση στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και την παραγωγή μαθησιακών ενοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού που θα απευθύνεται πρωτίστως στο κοινό αυτό. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των εμποδίων επικοινωνίας των μεταναστών, ειδικά εκείνων που μιλούνε Γλώσσες Μικρότερης Διάδοσης στις χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα, στις οποίες καταγράφεται έλλειψη ειδικευμένων επαγγελματιών μετάφρασης και διερμηνείας σε δημόσιες δομές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα προγράμματος: https://dialogoserasmus.eu/ και τα social media: Facebook, Dialogos, Instagram, dialogoserasmus, LinkedIn, erasmus dialogos