4
Απρ

Cohousilience: Developing Co-housing in the EU for Forward-looking Societies (2023-1-IT02-KA220-ADU-000165318)

Το «Cohousilience» αφορά αφενός στην κατασκευή ενός χώρου συστέγασης στην Πάντοβα της Ιταλίας από την Cooperatiova FAI Padova που είναι ο επικεφαλής εταίρος και αφετέρου στη σύγκριση στρατηγικών και καλών πρακτικών στη συστέγαση (cohousing) με τους εξής 7 ευρωπαϊκούς οργανισμούς: ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Odisee (Βέλγιο), Caracol Association (Γαλλία), Cooperativa Sociale ATYPICA arl (Ιταλία), Consorcio Andaluz de Impulso Social (CAIS) (Ισπανία), Community Land Trust Bruxelles (Βέλγιο) και Associacao Animam Viventem (Πορτογαλία). Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 και έχει διάρκεια 30 μήνες, με σκοπό να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ατόμων και να συμβάλει στη δημιουργία περιβαλλόντων χωρίς αποκλεισμούς που προάγουν την ισότητα, την ισονομία και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  1. Η προώθηση και διάδοση των πρωτοβουλιών συστέγασης στην ΕΕ, που συνδιαμορφώνονται και διαχειρίζονται από τους ενοίκους δομών συστέγασης, ως εργαλείο με προληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο για την αύξηση της προσωπικής και συλλογικής ανθεκτικότητας των κοινωνιών της ΕΕ, αποφεύγοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό.
  2. Η ανάπτυξη από τοπικών κέντρων εξυπηρέτησης με την ονομασία “Community Hub” ως πυρήνες που διαχειρίζονται οι ένοικοι δομών συστέγασης και οι πολίτες σε συνεργασία με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (πολίτες, θεσμικά όργανα, φορείς του τρίτου τομέα και επιχειρήσεις), για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και τη συγκρότηση κοινοτήτων.
  3. Ενίσχυση των δεξιοτήτων των κοινωνικών λειτουργών που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένες οργανώσεις του τρίτου τομέα, ώστε να υποστηριχθούν οι ένοικοι δομών συστέγασης, να ηγηθούν των κοινοτήτων και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν τα “Community Hubs”, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για την κοινωνική καινοτομία και ως κέντρα δια βίου μάθησης για την τοπική κοινότητα και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

https://cohousing-pioneers.eu/home

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556490431742

https://www.instagram.com/cohousilience.forwardlookingeu?igsh=MTh3NW4wMjZkdWhp