13
Σεπ

Εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου ComeHoMe 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2023

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ, (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ) είναι ο τοπικός εταίρος που διαχειρίζεται το έργο “Understanding and Combatting Intersectional discrimination in Housing for people with Migratory background – Come HoMe από το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).”

Το έργο έχει στόχο την προώθηση της ισότητας στις πόλεις Τορίνο (Ιταλία) η DRC Italia (επικεφαλής έργου) μαζί με την Οργάνωση Mixed Migration Centre (MMC), στην Βαλέτα (Μάλτα), SOS Malta και στη Θεσσαλονίκη (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ) μαζί με τον οργανισμό Fondazione Impact Housing (FIH) – Μιλάνο, Ιταλία εστιάζοντας στο δικαίωμα στη στέγαση. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των διακρίσεων στην αγορά στέγασης μεσώ έρευνας και τη δημιουργία εργαλείων (στρατηγικές κ.α.) για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην ίδια αγορά για άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Η οργάνωση SolidarityNow συνεργάζεται μαζί με την ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ στο ερευνητικό σκέλος, στη συλλογή των στοιχείων που σχετίζονται με τις πιθανές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση των ερευνητών για την απογραφή στα γραφεία της οργάνωσης SolidarityNow από την Οργάνωση (MMC), επίσης εταίρος στο παραπάνω έργο.  Η διάρκεια του έργου είναι από 1 Ιανουαρίου 2023 31 Δεκεμβρίου 2024.