10
Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης (OPERATIONAL LEASING) ενός (1) οχήματος

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2313 31 77 12
email: info@mdat.gr

Προς :  Κάθε ενδιαφερόμενο

 Θεσσαλονίκη, 10/04/2023

Αρ. Πρωτ.: 351

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης (OPERATIONAL LEASING) ενός (1) οχήματος που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση του έργου: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ) ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (Β’ ΦΑΣΗ).

Για την Πρόσκληση δείτε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών δείτε εδώ

Για την Αίτηση δείτε εδώ

Για το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς δείτε εδώ