29
Οκτ

Embracin Έργο

ΤΟ ΕΡΓΟ EMBRACIN

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ AΟΤΑ συμμετέχει στο έργο EMBRACIN. Το έργο “EMBRACIN” προέκυψε από την μικρή αλλά σημαντική εμπειρία του καθηγητή Calò στην Ιταλία, αντλώντας από μια προσωπική εμπειρία ως πλήθος μεταναστών, ανέπτυξε ένα σχέδιο με τίτλο “6 + 6×6” κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολίτη το 2018. Αυτή η εμπειρία αποτελεί το σημείο εκκίνησης για συνεργασία για τη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου τοπικών αρχών που προτίθεται να οικοδομήσει, να βελτιώσει και να εκμεταλλευτεί την αξία από τη βάση προς την κορυφή και τις πρωτοβουλίες των πολιτών για την ένταξη των μεταναστών. Με ένα δίκτυο πυρήνα 4 δήμων και 2 δημοτικών δικτύων από 6 διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Σουηδία), οι δράσεις αποσκοπούν στην πρόσβαση σε υπάρχοντα δίκτυα και πλατφόρμες για να μοιραστούν και να επεκταθούν σε αυτήν την εμπειρία, μοντέλο ολοκλήρωσης που μπορεί να ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας από τις παραδοχές των 6 + 6×6.

Η εταιρική σχέση θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων στις πολιτικές ένταξης μεταξύ των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών, με τελικό στόχο την αύξηση του αριθμού των λιγότερο έμπειρων δήμων και τοπικών φορέων που επιθυμούν να μάθουν από την αυθόρμητη κοινωνική καινοτομία που οδηγεί στην ενσωμάτωση των μεταναστών και την ευημερία της κοινότητας.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους παρακάτω οργανισμούς με επικεφαλής το Δήμο της Πάδοβα, Ιταλία

Το έργο θα συγκεντρώσει εμπειρογνωμοσύνη και πόρους από έξι διαφορετικές χώρες της ΕΕ: την Ιταλία (LP και Alterevo), τη Σουηδία (Sala), τη Σλοβενία (Hoce – Slivnica), την Κύπρο (Egkomi και τον υπεύθυνο επικοινωνίας του CSI-WP), την Ισπανία (FAMSI με έδρα τη Σεβίλλη) Ελλάδα (ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ ). Κάθε αναφερόμενη χώρα θα είναι πιλοτική περιοχή. Επιπλέον, μία συνάντηση κατάρτισης (Living Lab Deliverable 2.4.2) θα φιλοξενηθεί από το δίκτυο ECCAR στο Heidelberg (Γερμανία).

Χρηματοδότησης ύψους 217.830 Ευρώ στην Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, (ΜΑΘ ΑΕ/AΟΤΑ) από το σύνολο του έργου 1.159 705.00 Ευρώ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος EMRACIN” με φορέα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκή Ένωσης, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (AMIF). Η έναρξη του έργου είναι 1.1.2020 μέχρι 30.12.2022 (36 μήνες).

Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι: https://embracin.eu/

26 Μαϊου 2021-Publication: Embracin-transferability-plans

Newsletters:

#1 Newsletter 

#2 Newsletter

#3 Newsletter

#4 Newsletter

#5 Newsletter

Δελτία Τύπου:

#1 Δελτίο τύπου

#2 Δελτίο τύπου

#3 Δελτίο τύπου

Videos:

#Βίντεο νο. 1

#Βίντεο νο. 2