18
Μαρ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 57/8-03-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών «Προώθησης και Διάχυσης» για την κάλυψη των αναγκών του έργου “DESTI-SMART”.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ αποφάσισε ότι δίνεται παράταση υποβολής προσφορών της ανωτέρω πρόσκλησης έως την Παρασκευή 22/3/2019, ώρα 14.00. Η απόφαση κρίνεται σκόπιμη, λόγω των πολλών ερωτημάτων που τέθηκαν από υποψηφίους προς την Επιτροπή τις τελευταίες ημέρες και η πλειοψηφία των οποίων αφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της πρόσκλησης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα προετοιμασίας των υποψηφίων βάσει των απαντήσεων που αναρτήθηκαν από την Επιτροπή την Παρασκευή 15/3/2019.