Κατηγορία

Προκηρύξεις ΜΑΘ

8
Ιούλ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ Προσκλήσεων ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 194 &195 / 28-6-2019

      Δημοσιοποίηση πινάκων κατάταξης των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 194 &195 / 28-6-2019 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών...
Διαβάστε Περισσότερα
3
Ιούλ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REMEDIO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ποσού 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (εφόσον απαιτηθεί), για την κάλυψη των αναγκών του έργου REMEDIO –...
Διαβάστε Περισσότερα
26
Ιούν

Πίνακας κατάταξης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 146 / 25-5-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για «γραφιστικές υπηρεσίες

Δημοσιοποίηση πίνακα κατάταξης για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 146 / 25-5-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για «γραφιστικές  υπηρεσίες για την...
Διαβάστε Περισσότερα
20
Ιούν

Πρόσκληση έτους 2019 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν. 4412/2016

Θεσσαλονίκη, 20/6/2019 // Αρ. Πρωτ. 184 Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών...
Διαβάστε Περισσότερα
24
Μαΐ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ REBUILD

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή «γραφιστικών υπηρεσιών» που αφορούν την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «REBUILD / ICT- enabled integration facilitator and...
Διαβάστε Περισσότερα
3
Μαΐ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου “Desti-Smart”

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000 ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –...
Διαβάστε Περισσότερα