8
Απρ

Δημιουργία ποδηλατικού τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο των Δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς.

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Τουρισμού έχει αναλάβει να ωριμάσει το έργο παρεμβάσεων για τη δημιουργία ποδηλατικού τουρισμού, στο παραλιακό μέτωπο των Δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς.

Το έργο αφορά στη σύνδεση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης, με νέα χάραξη ποδηλατόδρομου, στην οδό Θ. Σοφούλη και μέσω της οδού Ν. Πλαστήρα την κατάληξή του στη Ρέμβη. Σε όλη τη διαδρομή προβλέπονται μικρές παρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την δημιουργία σημείων και περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος και αναψυχής. Εξασφαλίζεται πλήρως η βιώσιμη αστική κινητικότητα, με έμφαση στο ποδήλατο και τον περιπατητή, λαμβάνοντας υπόψη τα ΣΒΑΚ των δύο Δήμων, ενώ καλύπτεται απόλυτα η προσβασιμότητα όλων και προς το παραλιακό μέτωπο του Δ. Καλαμαριάς.

Οι μελέτες του έργου και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 15 μήνες, ενώ οι δύο Δήμοι έεουν μεριμνήσει για την αναζήτησηχρηματοδότησης των έργων.

Σχετικά άρθρα: parallaximag.gr