15
Φεβ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 64 /16.01.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 15-02-2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 64 /16.01.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμου, Πολιτικό ή/και Αρχιτέκτονα Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμων ιδρυμάτων εξωτερικού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως την λήξη του έργου στις 31.12.2025, για την κάλυψη των αναγκών του Έργου «SUB3B – Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες – Δήμος Θεσσαλονίκης» της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.

Δείτε τον πίνακα εδώ