4
Ιαν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΔΑ: 66ΔΛ46Μ0ΛΗ-ΕΚΘ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1,  546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ : 58080704000

ΑΦΜ : 094410584 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ : Α.Δ.Μ-Θ 23

Θεσσαλονίκη, 03/01/2024

Αρ. Πρωτ.: 0016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που είναι (με σειρά ποσοστού συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο) :

 1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
 5. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 6. Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 7. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 8. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
 9. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ NOESIS
 10. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΕΚΕΤΑ
 11. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 12. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 13. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
 14. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αριθμός 1 – Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης), και συγκεκριμένα στην αίθουσα συσκέψεων Δημάρχου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου), την 25η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ., για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Απολογισμός έργου απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα Συμμετοχής και  Ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν το αποδεικτικό κατοχής των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Οι Μέτοχοι (ΟΤΑ, Οργανισμοί και λοιποί Φορείς) εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δια του Νομίμου εκπροσώπου τους ή δια εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου ειδικά για την εκπροσώπηση αυτή από τα αρμόδια όργανά τους.

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτή με την ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους.

Επαναληπτική Συνεδρίαση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που ορίζει ο Νόμος, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης (οδός Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αριθμός 1 – Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης), και συγκεκριμένα στην αίθουσα συσκέψεων Δημάρχου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου), την 1η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μμ.

 

Με εντολή του Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΑΔΑ: 66ΔΛ46Μ0ΛΗ-ΕΚΘ