27
Δεκ

Έναρξη εργασιών (kick-off meeting) για το ευρωπαϊκό έργο HECTOR (eHancing protECTion Of touristic sites in euRope)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Υλοποίησης Έγων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ συμμετέχει στο έργο HECTOR (eHancing protECTion Of touristic sites in euRope)

Στο έργο συμμετέχουν, υπό το συντονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, οργανισμοί, εταιρίες και φορείς από 5 ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας σε τουριστικούς χώρους.

Το διήμερο 14-15 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η έναρξη εργασιών (kick-off meeting) του ερευνητικού έργου HECTOR, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Βέροια.

Στόχος του έργου είναι η επίτευξη μιας ολιστικής προσέγγισης για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας περιοχών και υποδομών ανά την Ευρώπη που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του kick off meeting παρουσιάστηκε από την Ομάδα Διοίκησης Έργου της Ελληνικής Αστυνομίας η συνολική επισκόπηση του έργου (Project Overview) και εξηγήθηκαν οι στόχοι αυτού (General & Specific Objectives) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενότητα που παρακολούθησε και ο επιβλέπων (Project Officer) κ. Patrik DE BEKKER της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση των εταίρων, που συμμετέχουν στην κοινοπραξία (Partners Profile), κατά την οποία αναπτύχθηκε η εμπειρία τους και ο ρόλος τους στην υλοποίηση του έργου.

Επίσης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα πακέτα εργασίας(Work Packages), τα παραδοτέα (Deliverables), τα ορόσημα (Milestones) και ο γενικός χρονοπρογραμματισμός του έργου (Work Breakdown Structure), ενώ ακολούθησε συζήτηση (PanelDiscussion) μεταξύ των εταίρων για τη δομή και τις δράσεις του.

Τέλος, αναπτύχθηκε η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων (Risk Managment) και το σχέδιο επικοινωνίας και διάχυσης (C & D Plan) του έργου, επισημάνθηκαν οι αρχές που διέπουν την υλοποίησή του και συζητήθηκαν οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης με άλλα χρηματοδοτούμενα έργα και πρωτοβουλίες.

Κατά την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησαν σύντομες ομιλίες, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Τζήμας, ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Καινοτομίας, Γρηγοριάδης Καλλίστρατος,ο επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών του Α.Ε.Α., Αστυνομικός Υποδιευθυντής Απόστολος Μάσπερο και η Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σοφία Γαϊτανίδου, ενώ παρέστησαν αστυνομικοί του νομού και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και λοιπών Φορέων.

Δείτε εδώ 10+1 Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με το έργο HECTOR για την ενίσχυση της ασφάλειας του τουρισμού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο HECTOR, επισκεφθείτε: