16
Οκτ

Come HoMe: Understanding and Combatting Intersectional discrimination in Housing for people with Migratory background

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ) είναι ο τοπικός εταίρος που διαχειρίζεται το έργο “Understanding and Combatting Intersectional discrimination in Housing for people with Migratory background – Come HoMe”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).

Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση της ισότητας στις πόλεις Τορίνο (Ιταλία), Βαλέτα (Μάλτα) και Θεσσαλονίκη εστιάζοντας στο δικαίωμα στη στέγαση. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των διακρίσεων στην αγορά στέγασης μεσώ έρευνας και τη δημιουργία εργαλείων (στρατηγικές κ.α.) για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην ίδια αγορά για άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Διάρκεια: 24 μήνες, 01/01/2023-31/12/2024

 

 

Εταίροι:

 • Επικεφαλής έργου: Danish Refugee Council, DRC, Τορίνο, Ιταλία
 • Mixed Migration Center (MMC), Βρυξέλλες, Βέλγιο
 • SOS Malta, Βαλέτα, Μάλτα
 • Fondazione Impact Housing, (FIH) Μιλάνο, Ιταλία
 • Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακός Οργανισμός (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αντικείμενο του έργου:

Στεγαστικές διακρίσεις εις βάρος ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Νότια Ευρώπη

 • Τα στεγαστικά συστήματα στις χώρες του Νότου χαρακτηρίζονται από προτίμηση στην ιδιοκατοίκηση, μειωμένη κοινωνική παρέμβαση στον τομέα της στέγασης καθώς και περιορισμένο έως ανύπαρκτο απόθεμα για την παροχή κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας
 • Πολίτες τρίτων χωρών επιβαρύνονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις του στεγαστικού αποκλεισμού
 • Το έργο εξετάζει και ερευνά διακρίσεις στην αγορά κατοικίας που βιώνουν πολίτες τρίτων χωρών
 • Οι διακρίσεις στην αγορά κατοικίας συχνά ερμηνεύονται υπό το πρίσμα του ρατσισμού παρόλο που αυτό είναι μέρος της πραγματικότητας

Εισαγωγή στην έρευνα

 • Η έρευνα υιοθετεί μια διαθεματική προσέγγιση – παρόμοιες έρευνες έχουν δείξει πως οι διακρίσεις βασίζονται σε πολλαπλούς παράγοντες ή συνδυασμό αυτών, όπως η εθνικότητα, η φυλή ή το φύλο, το νομικό καθεστώς του ατόμου, οι υλικές συνθήκες όπως η εργασία, το εισόδημα κ.α.
 • Η κατανόηση των βαθύτερων αιτιών που σχετίζονται με αυτές τις διακρίσεις μπορεί να επιτρέψει την υιοθέτηση καλύτερων εργαλείων και στρατηγικών, ή ακόμη την επίλυση και άλλων μορφών διακρίσεων
 • Δεν υπάρχουν δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πόσοι άνθρωποι υφίστανται διακριτική μεταχείριση στην αγορά κατοικίας με βάση την εθνική ή φυλετική τους καταγωγή
 • Ακόμη λιγότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα σχετικά με τις απόψεις των ιδιοκτητών και τα κίνητρα πίσω από τις αποφάσεις τους