4
Νοέ

CES4KIDS: Children and youth empowerment through Decidim digital platform

Θεσσαλονίκη, 04 Νοεμβρίου 2021

 

 

 

Children and youth empowerment through DecidiUM digital platform

Οι τυπικοί τρόποι μετακίνησης, οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των παιδιών και των νέων συχνά ξεχνιούνται στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Το ευρωπαϊκό έργο CES4Kids στοχεύει να κατανοήσει τις συνήθειες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των παιδιών και των νέων στον τομέα της κινητικότητας, καθώς και να δώσει τη δυνατότητα στις νέες γενιές να συμμετέχουν στο σχεδιασμό μέσω διαδικασιών συν-δημιουργίας.

Το CES4Kids χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Urban Mobility), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Citizen Engagement 2021», με επικεφαλή εταίρο το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα σχολεία, στον εορτασμό εκδηλώσεων για τη διάδοση και την ευαισθητοποίηση και στην οργάνωση διαδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων όπου οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν πράξη όσα έμαθαν. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν το σχολικό τους περιβάλλον όσον αφορά τα θέματα κινητικότητας, εντοπίζοντας και αναλύοντας τόσο τα δυνατά του σημεία όσο και τις αδυναμίες του.

Επιπλέον, το CES4Kids προβλέπει τη συμμετοχή των μαθητών και νέων σε διαδικασίες συν-δημιουργίας, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την επεξεργασία και ιεράρχηση προτεινόμενων μέτρων για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία καθώς και τη χρήση της πλατφόρμας συμμετοχής πολιτών DecidiUM. Τα παραπάνω δεδομένα από τα σχολεία θα αποτελέσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες κινητικότητας των μαθητών και τις ανάγκες τους και θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος σχολικών δακτυλίων για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία.

Ως αποτέλεσμα, το CES4Kids θα παρέχει στο EIT Urban Mobility μια στρατηγική και μια σειρά εργαλείων και διαδικασιών για τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των πολιτών, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της διάδοσης και του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών βιώσιμης κινητικότητας μεταξύ των μελλοντικών γενεών και του κοινού. Το έργο υλοποιείται κατά τους μήνες Μάιο έως Δεκέμβριο του 2021.

Σε ποιους απευθύνεται το CES4Kids

Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, που προέρχεται από φορείς του κλάδου (παρόχους κινητικότητας που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσφέρουν υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι νέοι στις καθημερινές τους μετακινήσεις) έως σχολεία, εκπαιδευτικοί και σύλλογοι γονέων, ενώσεις, ΜΚΟ ή φορείς που προάγουν τη βιωσιμότητα καθώς και τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων.

Πιλοτικά σχολεία

Στο έργο συμμετέχουν 18 πιλοτικά σχολεία από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα συμμετέχουν τρία σχολεία: το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης-ΑΠΘ, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών και το 18ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης με συνολικά περίπου 100 μαθητές

Ορισμένοι από τους εταίρους του CES4Kids, όπως το Edenway, το Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το ΕΚΕΤΑ, το PowerHUB, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ καθώς και οι δήμοι κάθε πόλης, είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη της συνεργασίας των σχολείων στις χώρες τους.

Τα πιλοτικά σχολεία θα ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στο έργο μαθητές από διάφορες ηλικιακές ομάδες, επιτρέποντας έτσι την αξιολόγηση των διαφορετικών τυπικών τρόπων μετακίνησης προς το σχολείο. Προτείνονται συγκεκριμένα να συμμετέχουν στο έργο δύο ηλικιακές ομάδες μαθητών ανάλογα με τα επίπεδα αυτονομίας τους στην καθημερινή τους μετακίνηση:

  • 8 έως 12 χρονών: Μαθητές που δεν μετακινούνται χωρίς συνοδεία/ ή μετακινούνται κατά περίπτωση μόνοι τους
  • 13 έως 17 χρονών: Μαθητές με πλήρη αυτονομία μετακίνησης

 

DecidiUM platform

Η ψηφιακή πλατφόρμα εμπλοκής των πολιτών του EIT Urban Mobility,η DecidiUM, θα είναι το κύριο κανάλι για τη διάδοση των δραστηριοτήτων, των εκδηλώσεων και του περιεχομένου πολυμέσων του CES4Kids. Χάρη σε αυτή την πλατφόρμα, το έργο θα αναπτύξει τις διαφορετικές διαδικασίες συμμετοχής που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε πιλοτικό σχολείο.

Το CES4Kids θα αξιοποιήσει στο έπακρο όλες τις λειτουργίες και τα εργαλεία που διαθέτει η ψηφιακή πλατφόρμα DecidiUM. Μέσα από αυτή την εξέλιξη θα παρακολουθείται όλη η διαδικασία συμμετοχής. Επιπλέον, όταν οι μαθητές αξιολογήσουν το αστικό περιβάλλον του σχολείου τους, το DecidiUM θα φιλοξενήσει τα προτεινόμενα τους σχέδια βελτίωσης, επιτρέποντας σε όλους τους συμμαθητές τους να τα μελετήσουν και να σχολιάσουν. Στόχος αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας που θα επιτευχθεί μέσω του DecidiUM είναι να ιεραρχήσει σε κάθε σχολείο τις προτάσεις με τις περισσότερες ψήφους και να τις προτείνει ως την Στρατηγική τους για τη Βιώσιμη Κινητικότητα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

 

 

 

 

 

 

 

,

Σχετικά με το EIT Urban Mobility

Το CES4Kids είναι ένα έργο που υλοποιείται με την υποστήριξη του EIT Urban Mobility.

Το EIT Urban Mobility, είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), ένας φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στοχεύει στην επιτάχυνση των λύσεων και της μετάβασης προς ένα σύστημα μεταφορών με επίκεντρο τον χρήστη, ολοκληρωμένο και πραγματικά πολυτροπικό. Ως η κορυφαία ευρωπαϊκή κοινότητα καινοτομίας για την αστική κινητικότητα, το EIT Urban Mobility εργάζεται για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ πόλεων, βιομηχανίας, ακαδημαϊκού κόσμου, έρευνας και καινοτομίας για την επίλυση των πιο πιεστικών προκλήσεων κινητικότητας στις πόλεις. Χρησιμοποιώντας τις πόλεις ως ζωντανά εργαστήρια, οι εταίροι της βιομηχανίας, της έρευνας και των πανεπιστημίων θα καταδείξουν πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων στις μετακινήσεις ανθρώπους, αλλά και μεταφοράς αγαθών και απορριμμάτων με πιο έξυπνους τρόπους.

Εταίροι έργου

Το CES4Kids αναπτύσσεται από μια ομάδα διεθνών εταίρων από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Τσεχία, όπως: τα δημοτικά συμβούλια Cascais και Fundão, το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (UL), το Instituto Superior Tecnico (IST), το Edenway, το Κέντρο Τεχνολογίας του Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)-CARNET, την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης A.E., το European Passenger’s Federation (EPF), το Institute for Advanced Studies and Awareness (IASA), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το PowerHUB και το VUB-MOBI.