12
Φεβ

Το έργο TECH_it

 

 

 

 

Σχετικά με το εργο TECH-it αναφέρεται:

Η Μείζονος Αστικής  Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ)  σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «SolidarityNow» (SN) πραγματοποίει το έργο «Tech-it»  Οι σχετικές πληροφορίες για το έργο:

Χρηματοδότηση: (100 %) συνολικού π/υ 50.845,00 €  από τον Διεθνή Οργανισμό Open Foundation Society Institute, Open Society Foundation χρηματοδότησης Επικεφαλής έργου: ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ (Grant Agreement: OR2020-75394)

Διάρκεια: Έναρξη 1 Μαρτίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Ο τομέας της πληροφορικής και της πληροφορικής επιστήμης είναι ένας τομέας για τον  οποίο ενδιαφέρονται νέοι διαφορετικών υποβάθρων και παράλληλα παρέχει διάφορες ευκαιρίες εργασίας. Επιπλέον, είναι ένας τομέας όπου προτιμάται συχνά η τηλε-εργασία, επιτρέποντας στους απασχολούμενους να εργάζονται για εταιρείες σε όλο τον κόσμο από τα σπίτια τους.

Στόχοι του έργου «Tech-IT”

Με βάση αυτήν τη γνώση και την εμπειρία, η  ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ  σε συνεργασία με το Solidarity NOW(SN) θα υλοποιήσει το έργο αυτό που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων πληροφορικής 155 νέων (ηλικίας 16 έως 25) στην αστική Θεσσαλονίκη, να βοηθήσει στην ένταξή τους και να τους υποστηρίξει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τρείς στόχους:

Στόχος 1 Παροχή ολιστικού πακέτου εκπαίδευσης πληροφορικής για νέους
Στόχος 2 Παροχή σειράς συμπληρωματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων
Στόχος 3 Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών απευθείας σε ευάλωτα παιδιά και νέους σε δύο σχολεία της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή Έργου

Αυτό το έργο αντιμετωπίζει μια διπλή πρόκληση και θα υποστηρίξει τη νεολαία για ένταξη, ενώ θα αποκτήσει επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες για να τους επιτρέψει να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Το Tech-IT θα εφαρμοστεί σε διάστημα 16 μηνών και θα πραγματοποιηθεί σε έναν ήδη εγκατεστημένο χώρο στο κέντρο ή στη Θεσσαλονίκη που διαχειρίζεται η SN, Lab29A.

Μέσω του Tech-IT, η SN θα παρέχει ένα ολιστικό πακέτο μαθημάτων και σεμιναρίων πληροφορικής που έχουν αναγνωριστεί ότι ενδιαφέρουν τους δικαιούχους στόχους, αλλά και δεξιότητες που λείπουν στην αγορά εργασίας, ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά στην αμφίδρομη πρόκληση. Επιπλέον, η συγκέντρωση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ξεπεραστούν τα εμπόδια, ενισχύοντας έτσι τη διαπολιτισμική κατανόηση και αποδοχή.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα Tech-IT (τα οποία θα πραγματοποιηθούν όλα στα Αγγλικά) μπορούν να χωριστούν σε τρία διαφορετικά θέματα:

α) Σχεδιασμός ιστοσελίδων και δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

β) Βασικά στοιχεία υλικού

γ) ΙΤ για δεξιότητες επικοινωνίας

Επίσης, στο δεύτερο σκέλος του προγράμματος, πρόσθετη χρηματική υποστήριξη θα δοθεί στην δράση που πραγματοποιείται επί του παρόντος μέσω χωριστής συμφωνίας χρηματοδότησης του OSF με την ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ σε συνεργασία με τον SN με τίτλο έργου «Σχολειο Συν Γειτονιά». Με αυτήν την επιπλέον υποστήριξη θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη σχολική χρονιά και να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες μέχρι τον Απρίλιο του 2022. Αυτή η συνεργασία βοηθά στη βελτίωση των ευκαιριών των μαθητών και στηρίζει τους να ευδοκιμήσουν.