2
Οκτ

Συμμετοχή της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στη 18 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

 

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, ως επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού
Έργου “DESTI-SMART”, συμμετέχει στη 18 η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων,
διοργανώνοντας Εργαστήριο με θέμα την «Έξυπνη Μετακίνηση σε Τουρστικούς
Προορισμούς»/ “Smart Mobility at Tourist Destinations”.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι μια εκδήλωση που διεξάγεται κάθε
χρόνο στις Βρυξέλλες, κατά την οποία εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών,
εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές
πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Είναι
επίσης μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα πολιτικής επικοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της
πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, χάρη στην οποία οι φορείς λήψης αποφάσεων
ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία των περιφερειών και των δήμων στη χάραξη
πολιτικών της ΕΕ. Φέτος, λόγω της πανδημίας του COVID-19, όλες οι εκδηλώσεις της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων αποτελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή
δημόσια εκδήλωση τέτοιου είδους. Κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου, περίπου 6000
συμμετέχοντες και 600 ομιλητές από όλη την Ευρώπη, αλλά και από αλλού,
συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για ένα πρόγραμμα περίπου 100 εργαστηρίων, εκθέσεων
και εκδηλώσεων δικτύωσης με θέμα την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Οι
διοργανωτές προσαρμόζουν το πρόγραμμα στο εκάστοτε ειδικό πλαίσιο του θεματολογίου
της ΕΕ. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Στη φετινή διοργάνωση εξασφαλίστηκε η συμμετοχή του εταιρικού σχήματος του έργου
στην εκδήλωση, με τη διοργάνωση εργαστηρίου με θέμα «Έξυπνη Μετακίνηση σε
Τουρστικούς Προορισμούς». Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ θα συντονίσει το εργαστήριο και
παράληλλα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Μελέτης Σκοπιμότητας για την
Ανάπτυξη της θάλασσιας συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του έργου.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλάξουν εμπειρίες σχετικά με τη βελτίωση
των πολιτικών βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού για την προώθηση των έξυπνων
προορισμών, μέσω της ενσωμάτωσης στρατηγικών για έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα,
στρατηγηκών για βελτίωση της προσβασιμότητας και την προώθηση του υπεύθυνου
τουρισμού. Επίσης, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων μεταφοράς, η
ανθεκτικότητα των πόλεων, η προώθηση και βελτίωση της διατροπικότητας, η ανάπτυξη
καινοτόμων συστημάτων μεταφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η προώθηση του
ποδηλάτου και της μετακίνησης πεζή σε τουριστικούς προορισμούς, είναι θέματα που θα
αναπτυχθούν και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδυκτιακά στις 15 Οκτωβρίου, στις 12:30 μμ.
Εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι στις 7 Οκτωβρίου, μέσω της διαδυκτιακής
πλατφόρμας της εκδήλωσης: https://europa.eu/regions-and-cities/ .