18
Ιούν

Συνάντηση Εργασίας στο Πλαίσιο του Έργου RiCONNECT(URBACT)

«Προοπτικές αξιοποίησης της έκτασης πρώην Στρατοπέδου Κόδρα για την μετατροπή του σε Μητροπολιτικό πάρκο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μεταφέροντας γνώση & πρότυπα του “μοντέλου” του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά»
Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ μετά το επιτυχημένο εγχείρημα της ταχείας ωρίμανσης των παρεμβάσεων στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά, μεταφέρει γνώση, εμπειρίες και σχεδιαστικά μοντέλα στο πρώην Στρατόπεδο ΚΟΔΡΑ στον Δήμο Καλαμαριάς, μοχλεύοντας Ευρωπαϊκοιύς πόρους και μεταφέροντας τεχνογνωσία …
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT RiCONNECT…
8 Μητροπόλεις της Ευρώπης
Το πρώτο και μοναδικό URBACT στην ΕΕ με Εταίρους Μητροπολιτικούς Αναπτυξιακούς Οργανισμούς :
1. Barcelona Metropolitan Area, (Ισπανία – επικεφαλής εταίρος),
2. Area Metropolitana do Porto, (Πορτογαλία),
3. Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot (Πολωνία),
4. Krakow Metropolis Association (Πολωνία),
5. Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (Ελλάδα),
6. Vervoerregio Amsterdam (Ολλανδία),
7. Métropole du Grand Paris (Γαλλία)
8. Transport for Greater Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο).