8
Ιούλ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ Προσκλήσεων ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 194 &195 / 28-6-2019

 

 

 

Δημοσιοποίηση πινάκων κατάταξης των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 194 &195 / 28-6-2019 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

δείτε τον πίνακα κατάταξης εδώ