3
Μαΐ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου “Desti-Smart”

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23 

 

 

Θεσσαλονίκη, 15/4/2019

Αρ.Πρωτ: 115

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου)
Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΑΘ) ΑΑΕ/ ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης ως επικεφαλής εταίρος του έργου “Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel” (DESTI-SMART), του Άξονα Προτεραιότητας 3 – Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του προγράμματος  Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης:
– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (link)
– Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (link)