8
Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την παροχή υπηρεσιών «Διενέργειας τεχνικών δοκιμών, εργαστηριακών ελέγχων, ανάλυσης και παροχής συμβουλών»

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 8/4/2019
Αρ. Πρωτ.: 86
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
Για την παροχή υπηρεσιών «Διενέργειας τεχνικών δοκιμών, εργαστηριακών ελέγχων, ανάλυσης και παροχής συμβουλών», για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση των κτηρίων στρατωνισμού του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά»
Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης:
– Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (link)
– Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (link)
– Έντυπο οικονομικής προσφοράς (link)
– Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (link)