8
Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών «Συμβούλου Δημοσιότητας και Προβολής»

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 4/4/2019
Αρ. Πρωτ.: 83
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
Για την παροχή υπηρεσιών «Συμβούλου Δημοσιότητας και Προβολής», για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση των κτηρίων στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά»
Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης:
– Πρόσκληση υποβολής προσφορά (link)
– Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (link)
– Έντυπο οικονομικής προσφοράς (link)
– Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (link)