8
Απρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 21/3/2019
Αριθμ. Πρωτ: 69
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης:
– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (link)
– Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (link)