13
Μαρ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

Η Αναπτυξιακή ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, στο πλαίσιο της δράσης της προς την Πράσινη Μετάβαση και της ενεργοποίησης των Φορέων Διακυβέρνησης και του Τοπικού Οικοσυστήματος, προχωράει σε ακόμη μία συνέργεια, μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας που σήμερα υπογράφεται με το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και το ΤΕΕ – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι μια από κοινού πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Προγράμματος «Αρχιτεκτονικές Ενότητες, υπό το πρίσμα της Αστικής Αναζωογόνησης».

Το Πρόγραμμα θα διερευνήσει συνδυασμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης του ιστορικού κτηριακού αποθέματος σε συγκεκριμένες πόλεις και οικισμούς της Μακεδονίας – Θράκης που θα προτείνουν συστημικές δράσεις ολιστικής προσέγγισης για το Κλίμα με την προοπτική και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος δημοσίου χώρου τους, εμπνεόμενοι και από τη στόχευση του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Δελτίο Τύπου