14
Φεβ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «δημιουργία, γραφιστική υποστήριξη και τoν σχεδιασμό εφαρμογών»

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

 Θεσσαλονίκη, 14/2/2024

Αρ. Πρωτ.: 188

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «δημιουργία, γραφιστική υποστήριξη και τoν σχεδιασμό εφαρμογών», που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ-ΑΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “ComeHoMe – CERV-2022-EQUAL”, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο υλοποίησης του 5ου Πακέτου Εργασίας (Επικοινωνία και Διάδοση).

Για την Πρόσκληση δείτε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών δείτε εδώ

Για την Αίτηση δείτε εδώ

Για το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς δείτε εδώ