8
Δεκ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-204910) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – ΠΥΡΓΙ» ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-204910)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – ΠΥΡΓΙ» Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ

Πρόσκληση

Εκτιμώμενης αξίας 402.419,35 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ESHDHS_204910

ή από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος : 204910)

Το πακέτο (ZIP) των Μελετών του Εργου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ :  ΜΕΛΕΤΕΣ_204910