27
Ιούλ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-201603) «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-201603)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

 

Εκτιμώμενης αξίας 619.500,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ESHDHS_201603
ή από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος : 201603)