18
Δεκ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της υπ’αριθ. 500/10-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

της υπ’αριθ. 500/10-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την επιλογή:

Ενός/μίας βοηθού συντονιστή (Social Worker/Program Assistant) για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Δείτε την Ανάρτηση του πίνακα εδώ